Bloggen

Bloggen

Visioner og værdier

KlummerPosted by Marianne Gade Thursday, February 18 2016 11:28:34

Så længe du i furen går

Så længe du har arbejd’ kær

Skal Danmark lægge fold til fold

I sol og storm og bygevejr.

Aldrig færdig altid på vej.

Egen arne er guld værd.

Disse sentenser står på væggen i spisestuen på den gård, hvor min mand voksede op. Hans farfar havde udvalgt dem og fået dem prentet til inspiration for folkeholdet, som dagligt spiste der - og for alle andre. I dag står ordene som et memento over tiden omkring 1920 og de visioner, som generationerne dengang forsøgte at efterleve. I al sin jordnære enkelhed har man her selve værdigrundlaget for et liv, en virksomhed.

Tiden efterspørger uophørligt nye visioner og værdigrundlag, som skal promovere virksomheders identitet og bonitet. Men egentlig er det jo lige ud ad landevejen. ”Så længe du har arbejd’ kær…” Arbejdsglæden, ja, den er vigtig. Men det kan også betyde: Så længe du kan holde af dit arbejde og ikke lade det æde dig, ikke brænde dig ud, ja, så længe er alt godt, og kærligheden til arbejdet er en dyd. Og fædrelandet skal lægge fold til fold af arbejdets frugter.

Det andet citat ”Aldrig færdig altid på vej” betegner den kontinuerlige proces, arbejdet som aldrig slutter. Godt at huske på i en projektorienteret tid. Udsagnet husker jeg også som gældende for visse upræcise medlemmer af familien.

Det sidste citat ”Egen arne er guld værd” står for det basale i tilværelsen. Man finder det også i Havamál, vikingetidens leveregler: ”Bo er bedst om end lidet det er. I sit hus er enhver herre.”

  • Comments(0)//blog.mariannegade.dk/#post164